HĐND huyện Na Hang thông qua 4 nghị quyết

Sáng nay 8-9, HĐND)m huyện Na Hang đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp tập trung thảo luận, thống nhất thông qua 4 dự thảo nghị quyết gồm: Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về thực hiện Đề án Phát triển cây chè đặc sản trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025; Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác quản lý đất đai tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phân bổ vốn sự nghiệp được giao bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã trình bày báo cáo thẩm tra về các dự thảo nghị quyết, làm rõ những khó khăn, hạn chế và bàn các giải pháp để thực hiện nguồn vốn có hiệu quả. Đồng thời thống nhất kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết nghiêm túc và có hiệu quả.         

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục