,

HĐND huyện Hàm Yên hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 17-11, HĐND huyện Hàm Yên khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư.
 

Các đại biệu dự hội nghị.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Hàm Yên tiến hành xem xét, quyết định nhiều nội dung theo chức năng, thẩm quyền. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ, tài liệu, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, biểu quyết nhất trí thông qua 7 nghị quyết gồm: Nghị quyết về miễn nhiệm uỷ viên UBND huyện, Nghị quyết nhất trí bầu bổ sung uỷ viên UBND huyện, Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung uỷ viên UBND huyện, Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương trên địa bàn huyện, 2 Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị mới Phù Lưu và Thái Sơn; nghe UBND huyện báo cáo chỉ tiêu sử dụng đất thay đổi trong Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên giai đoạn 2021-2030.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XX bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. Kết quả, 21 người giữ các chức vụ do HĐND huyện bầu đều có số phiếu tín nhiệm cao với tỷ lệ cao. 

Theo: Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục