,

Hàm Yên phấn đấu 70% lao động người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề

Ngày 11-6, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hàm Yên lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có 150 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu.
 

Huyện Hàm Yên là huyện miền núi, có 12 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 63,4% dân số toàn huyện. Trong 5 năm qua, huyện đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. 

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Giai đoạn 2019-2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 4.753 hộ xuống còn 3.362 hộ, giảm 4,75%. Có 11/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua những khó khăn, đóng góp công sức, trí lực, tài sản trong thực hiện chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Giai đoạn 2024-2029, huyện đề ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giảm bình quân từ 2-3%/năm. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân là 2,5%/năm; số lao động qua đào tạo người là dân tộc thiểu số trên 46.000 người, chiếm 70%; giải quyết việc làm cho trên 12.000 người dân tộc thiểu số; cơ bản hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà cấp uỷ, chính quyền, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Hàm Yên đã đạt được trong giai đoạn 2019-2024.

Lãnh đạo huyện Hàm Yên tặng giấy khen cho tập thể có thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

Đồng chí đề nghị cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu như: Triển khai thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Chính phủ và các chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác dân tộc trong tình hình mới cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn. Đồng thời tăng cường lồng ghép nguồn lực đặc biệt là nguồn vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện vào năm 2025.

Cùng với đó thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số cho từng vùng, từng dân tộc; giải quyết kịp thời những phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng đồng bào DTTS…

Đại hội đã hiệp thương cử 31 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn tỉnh lần thứ IV.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết giai đoạn 2019-2024.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục