,

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5

Sáng 3-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự họp có lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
 

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu từ thực tiễn chỉ đạo, điều hành, phân tích kỹ những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế, khó khăn, thách thức, nhất là trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sản xuất công nghiệp, phân tích, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân khách quan, đề ra giải pháp xử lý, tháo gỡ. 

5 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 5 hội nghị về nhiệm vụ và các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã; công bố Chỉ số nâng cao năng lực các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và đối thoại doanh nghiệp quý II.

Lãnh đạo các sở, ngành dự họp trực tuyến.

Phiên họp tập trung thảo luận về 6 nội dung chính: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; kết quả triển khai công tác lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; báo cáo tổng hợp kết quả làm việc của các thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc, làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và kiến nghị, đề xuất theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Về nhiệm vụ, giải pháp tháng 6 và thời gian tới, sau khi phân tích tình hình quốc tế, trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính, lãi suất, tìm kiếm, mở rộng sang các thị trường mới; đẩy mạnh 3 động lực tăng trưởng gồm xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng; tận dụng tốt các cơ hội và tạo không gian phát triển mới; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; kiên trì tăng cường phân cấp, phân quyền; khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục