Chiêm Hoá hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Ngày 23-2, tại xã Kim Bình, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Lễ phát động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 và Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động huyện Chiêm Hoá trồng cây tại xã Kim Bình

Hằng năm, công tác trồng rừng trên địa bàn huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trồng mới hằng năm trung bình gần 2.000 ha, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 130.000 m3. Kinh tế lâm nghiệp đã mang lại hiệu quả, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo; đồng thời nâng cao năng lực phòng hộ của rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phục vụ sản xuất.

Với phương châm “Trồng cây nào sống cây đó”, lựa chọn giống cây phù hợp, giống khỏe, đảm bảo chất lượng, tranh thủ thời tiết thuận lợi, sau lễ phát động, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn huyện và nhân dân xã Kim Bình đã triển khai trồng hơn 2.000 cây keo trên diện tích hơn 1,2 ha tại thôn Khuân Nhự.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục