,

UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên đầu tư cho các xã điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới

Đó là yêu cầu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Chẩu Văn Lâm tại cuộc họp chiều ngày 27-6 của UBND tỉnh, triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2011. Dự họp có các thành viên Ban chỉ đạo CTMTQG của tỉnh; lãnh đạo các ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CTMTQG), năm 2011, tỉnh ta được phân khai 158 tỷ 934 triệu đồng từ nguồn vốn CTMTQG. Trong đó có 83 tỷ 160 triệu đồng vốn cho đầu tư và 75 tỷ 774 triệu đồng kinh phí sự nghiệp. Các hợp phần thuộc CTMTQG gồm: việc làm, giảm nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm; văn hóa, giáo dục và đào tạo; phòng, chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm; Xây dựng nông thôn mới. Ước 6 tháng đầu năm nay, các hợp phần mới thực hiện đạt 12,8% kế hoạch với kinh phí đàu tư 20 tỷ 393,6 triệu đồng.

Nguyên nhân thực hiện chậm là do việc phân khai nguồn vốn từ Trung ương về tỉnh chậm; một số dự án mới đưa vào chưa có hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương. Bên cạnh đó sự phối hợp giữa các ngành với các huyện, thành phố chưa nhịp nhàng, đồng bộ. Một số dự án thực hiện các thủ tục theo trình tự của của Luật Đấu thầu và Xây dựng làm ảnh hưởng đến tiến độ. Nhất là công tác giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Chẩu Văn Lâm yêu cầu, ngay sau cuộc họp này, UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát lại các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên đầu tư cho các xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thực hiện lồng ghép nguồn vốn CTMTQG theo hướng tập trung để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả của nguồn vốn. Từ tháng 7-2011, các huyện, thành phố phải tập trung triển khai việc quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã trên địa bàn.

Để hoàn thành kế hoạch về CTMTQG, cần tăng cường sự phối hợp giữa các ngành và ngành với các huyện đảm bảo sự nhịp nhàng và đồng bộ. Những nơi khó khăn ách tắc báo cáo UBND tỉnh đề có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tránh tình trạng để tồn đọng vốn về cuối năm. Nguồn vốn sự nghiệp từ CTMTQG phân cho các huyện (chủ đầu tư) để chủ động và điều hành thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ.

www.baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục