,

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm

Trong các ngày từ 3 đến 5-6, các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh; Hứa Kiến Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh đã kiểm tra việc quy hoạch và xây dựng đề án NTM tại các xã An Khang (Tp Tuyên Quang); Kim Bình (Chiêm Hóa) và Bình Xa (Hàm Yên).

Đây là những xã điểm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của các huyện báo cáo và trình bày công tác quy hoạch, lập đề án xây dựng NTM của các xã, đơn vị tư vấn và các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban Chỉ đạo của tỉnh về từng lĩnh vực: Đất đai, kết cấu hạ tầng (giao thông và thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế), quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ… đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Chẩu Văn Lâm đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các xã về công tác quy hoạch và lập đề án xây dựng NTM. Trong đó, dự thảo đề án xây dựng NTM của Ban Chỉ đạo xã Bình Xa (Hàm Yên) được Phó Chủ tịch Thường trực đánh giá là đề án có nội dung, bố cục chặt chẽ và tính khả thi cao.

Tại buổi làm việc với các xã, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Chẩu Văn Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân chậm tiến độ so với kế hoạch của Chương trình đề ra. Qua các xã làm điểm, nơi nào cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị vào cuộc sớm, thì nơi đó đẩy nhanh tiến độ.

Để quy hoạch và lập đề án xây dựng NTM có tính khả thi cao, các thành viên trong ban chỉ đạo các xã cần nắm chắc các tiêu chí và trình tự triển khai các bước. Đặc biệt là việc đánh giá thực trạng cần có sự trợ giúp đắc lực của các thành viên theo từng lĩnh vực thuộc Ban Chỉ đạo cấp huyện. Về cách làm, phải tiến hành đồng thời việc quy hoạch và lập đề án xây dựng NTM; nhất là công tác quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch khu dân cư, vùng sản xuất hàng hóa.

* Ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Chẩu Văn Lâm kiểm tra công tác quy hoạch và xây dựng đề án nông thôn mới tại xã Bình Xa (Hàm Yên).  

TQĐT

Tin cùng chuyên mục