,

Hội nghị Công bố Quyết định kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức trên địa bàn huyện Chiêm Hoá

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TNMT ngày 16/7/2010 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra số 96).

Ngày 21/6, tại UBND huyện Chiêm Hoá đã diễn ra Hội nghị Công bố Quyết định kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đang sử dụng đất trên địa bàn huyện Chiêm Hoá. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Lương – Phó giám đốc Sở TN&MT, Trưởng đoàn kiểm tra số 96; đồng chí Nguyễn Viết Hải – Phó Chánh thanh tra tỉnh; Trưởng phòng TN&MT huyện cùng các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra số 96 và đại diện các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đang sử dụng đất trên địa bàn huyện Chiêm Hoá. Đồng chí Phạm Văn Lương – Phó giám đốc Sở TN&MT, Trưởng đoàn kiểm tra số 96 đã chủ trì hội nghị.

Qua kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất của tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đang sử dụng đất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất đối với các tổ chức. Thu hồi những diện tích đất sử dụng lãng phí, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích; đất được giao được thuê nhưng không đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đã cam kết; truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa nộp của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; thu hồi số tiền cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật vào ngân sách nhà nước.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lương – Phó Giám đốc Sở TN&MT, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 96 đã hướng dẫn Đề cương báo cáo, phương pháp tiến hành và lịch làm việc cụ thể cho các tổ chức. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về đất đai như: Kiểm tra hồ sơ về đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất và tổ chức đang sử dụng đất; Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất; việc quản lý và sử dụng diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc được công nhận quyền sử dụng đất. Làm rõ diện tích đất để bị lấn, bị chiếm, diện tích đất không sử dụng, sử dụng không có hiệu quả; diện tích đất do giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền; Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Qua đó đề xuất xử lý đối với trường hợp vi phạm.

Tin cùng chuyên mục