,

Hàm Yên, Chiêm Hoá: Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

Trong hai ngày 15, 16 tháng 7, tại huyện Hàm Yên và Chiêm Hoá đã diễn ra Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về Bảo vệ môi do trường Đại học TN&MT Hà Nội phối hợp với Sở TN&MT tổ chức. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó Trưởng khoa Môi trường; Lê Thanh Huyền – Trưởng bộ môn độc học và quan trắc phân tích thuộc trường Đại học TN&MT Hà Nội; các đồng chí chuyên viên thuộc Sở TN&MT Tuyên Quang; đại diện UBND huyện và phòng TN&MT huyện; cùng với hơn 250 đại diện của các tổ chức chính trị, xã hội; giáo viên, học sinh các trường THPT và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các giảng viên đã giới thiệu 03 chuyên đề về: Pháp luật bảo vệ môi trường, ô nhiễm môi trường và sức khoẻ cộng đồng, hướng dẫn triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường… Bảo vệ môi trường bằng pháp luật là một trong những biện pháp cơ bản của hoạt động bảo vệ môi trường ở mỗi quốc gia. Qua hơn 10 năm thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống chính sách, thể chế từng bước được xây dựng và hoàn thiện, ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội được nâng lên. Mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đã từng bước được hạn chế. Công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học đạt được nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, trước những áp lực của tiến ttrình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sự diễn biến sôi động và toàn diện của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, Luật bảo vệ môi trường đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được sửa đổi. Chính vì vậy, quá trình sửa đổi đã được diễn ra từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 7 năm 2005, trong đó có cả sự tham gia của quần chúng nhân dân thông qua các diễn đàn, hội thảo, truyền thông…

Ngày 29/11/2005, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường – số 52/2005/QH11, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006. Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã cụ thể, chi tiết hoá các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường 1993 cũng như bổ sung một số quy định mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Tin cùng chuyên mục