,

Ngành Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra năm 2024

Sáng 12-1, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, phòng và chống tham nhũng, tiêu cực đã có những chuyển biến tích cực.

Toàn ngành về cơ bản đã tổ chức thực hiện 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài... Với nhiều thành tích đạt được, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Thanh tra Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Theo đó, ngành Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Đồng thời, phấn đấu tỷ lệ thu hồi sai phạm phát hiện qua thanh tra đạt từ 90% trở lên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra đến nhân dân.

Thừa ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trao Bằng khen cho tập thể Thanh tra tỉnh.

Thừa ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trao Bằng khen cho đồng chí Vũ Đức Thọ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Thừa ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn trao Bằng khen cho tập thể Thanh tra huyện Chiêm Hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã đạt được. Đồng chí đề nghị ngành Thanh tra cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt, học tập các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh. Cùng với đó, ngành tiếp tục tăng cường thanh tra theo chuyên đề, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị, giảm thanh tra vụ việc; thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất, gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh tra tỉnh tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài…

Thừa ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Thị Xuyến trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra” cho các cá nhân.

Nhân dịp này, 2 tập thể, 1 cá nhân đã được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen; 6 cá nhân được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 1 tập thể và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 1 cá nhân. Chánh Thanh tra tỉnh khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tại hội nghị, Thanh tra tỉnh đã tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì,  2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các cá nhân đoạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2023”.

Theo: Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục