,

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2024

Sáng 29-12, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành và các huyên, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng tinh thần các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Toàn ngành đã thực hiện 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.774 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 257.703 tỷ đồng, 616 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi 188.607 tỷ đồng và 166 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 69.096 tỷ đồng, 451 ha đất; ban hành 126.158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 6.452 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 7.524 tập thể và 7.944 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 497 vụ, 490 đối tượng.

Tuy nhiên, công tác thanh tra vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra, nhất là tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại kết luận thanh tra còn chậm.

Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng một số bộ, ngành, địa phương còn chưa đầy đủ theo quy định; công tác phân loại, xử lý đơn ở một số địa phương, đơn vị, nhất là cấp cơ sở còn có sai sót.

Đại biểu Thanh tra tỉnh và các sở, ngành dự hội nghị.

Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp hoặc né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.

Công tác xây dựng ngành, cơ cấu tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ còn bất cập. Một số cán bộ thanh tra chấp hành kỷ cương, kỷ luật chưa tốt.

Hội nghị đã thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, xây dựng thể chế và xây dựng ngành Thanh tra theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, Thanh tra Chính phủ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao. Trong đó, bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành để triển khai công tác thanh tra; đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục