Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang và Công ty TNHH Thương mại ô tô Tuyên Quang bị xử phạt 180 triệu đồng

Ngày 27-7-2021, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang, Công ty TNHH Thương mại ô tô Tuyên Quang.

Cụ thể, xử phạt Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang 120 triệu đồng, trong đó phạt về hành vi vi phạm quy định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là 60 triệu đồng; vi phạm quy định khác trong khai thác khoáng sản là 60 triệu đồng. Lỗi vi phạm được xác định tại biên bản làm việc ngày 21-7-2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh với Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang.

Điểm bóc lớp đất phủ không đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất xi măng của công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang.

Theo đó, Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang đã nhất trí cho Công ty TNHH Thương mại ô tô Tuyên Quang thực hiện bóc 2.700m3 đất phủ không phù hợp để sản xuất xi măng tại mỏ đất sét Tràng Đà, để sử dụng san lấp mặt bằng của Dự án khu phát triển nhà ở đô thị Tuyên Quang tại phường Tân Hà (TP Tuyên Quang). Việc thực hiện không đúng các nội dung, đổ thải không đúng quy định của quyết định phê duyệt báo cáo tác động môi trường của cơ quan phê duyệt báo cáo tác động môi trường. Công ty cổ phần xi măng Tân Quang không báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nhưng đã cho Công ty TNHH Thương mại ô tô Tuyên Quang thực hiện bóc 2.700m3 đất phủ không phù hợp để sản xuất xi măng tại mỏ đất sét Tràng Đà để sử dụng san lấp mặt bằng.

Xử phạt 60 triệu đồng đối Công ty TNHH Thương mại ô tô Tuyên Quang về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Lỗi vi phạm được xác định tại biên bản làm việc ngày 22-7-2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường với Công ty TNHH Thương mại ô tô Tuyên Quang. Cụ thể là Công ty TNHH Thương mại ô tô Tuyên Quang không báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định nhưng đã thực hiện chuyển 2.610m3 đất phủ không phù hợp để sản xuất xi măng tại mỏ đất sét Tràng Đà để sử dụng san lấp mặt bằng của Dự án khu phát triển nhà ở đô thị Tuyên Quang tại phường Tân Hà (TP Tuyên Quang).

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục