,

Xác định trọng tâm, trọng điểm trong công tác thanh tra, kiểm tra

Trong năm 2013, việc thanh kiểm tra phải xác định trọng tâm, trọng điểm; đôn đốc giải quyết kịp thời các kết luận thanh tra, yêu cầu các địa phương trả lời về Bộ những vụ việc đã được thanh tra kết luận; tiếp tục kiện toàn chức năng, bộ máy thanh tra….. Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2012 của Bộ TN&MT diễn ra sáng 4/1/2013. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, chuyên viên Thanh tra Bộ TN&MT.

Ông Tô Văn Đáp - Phó Chánh Thanh tra Bộ đã báo cáo tổng kết thanh tra ngành năm 2012. Theo đó, Bộ đã thanh tra diện rộng việc quản lý, sử dụng đất tại các nông trường, lâm trường trên toàn quốc. Đặc biệt, Bộ đã triển khai 2 đoàn thanh tra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và Lâm Đồng và triển khai 4 đoàn làm việc, đôn đốc các địa phương. Qua đó, 8 tỉnh không có nông trường, lâm trường và các công ty chuyển đổi từ các nông trường, lâm trường, 2 tỉnh không tiến hành thanh tra (Hà Tĩnh, Điện Biên), 50 tỉnh, thành phố có nông trường, lâm trường và các công ty chuyển đổi từ các nông trường, lâm trường (gọi chung là các đơn vị được thanh tra) đã lập, đưa vào kế hoạch thanh tra đối với 99 đơn vị. Bộ đã kiến nghị UBND các tỉnh Hòa Bình và Lâm Đồng thu hồi gần 2 ha đất của 02 tổ chức do vi phạm pháp luật đất đai.
Đối với thanh tra, kiểm tra chuyên đề, năm 2012, Thanh tra Bộ đã thực hiện đồng bộ đối với 7 lĩnh vực ngành. Đặc biệt, quyết liệt triển khai Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên toàn quốc, phát hiện 8.192 tổ chức vi phạm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất với diện tích gần 125.000 ha, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền gần 73 tỷ đồng. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở giữ liệu đất đai. Qua tổng hợp, cho thấy, cả nước có 6 tỉnh cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các loại đất chính (đạt từ 85-100% diện tích) gồm Bình Dương, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu; nhiều tỉnh, thành phố có kết quả cấp Giấy Chứng nhận còn đạt thấp (dưới 70% diện tích cần cấp) ở các loại đất chính, đặc biệt là tỉnh Điện Biên (thấp cả 5 loại đất chính); các tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Nông (có 4/5 loại đất đạt thấp); các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi (có 3/5 loại đất đạt thấp).
Về lĩnh vực môi trường, qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, ý thức bảo vệ môi trường của các cơ sở được nâng lên. Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều doanh nghiệp vi phạm, tập trung vào các nhóm hành vi: Xả thải vượt quy chuẩn môi trường; còn một số Dự án đầu tư thiếu báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cam kết bảo vệ môi trường; quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định; chậm tiến độ xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định 64/QĐ-TTg. Các đoàn thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính chuyển hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt với tổng số tiền đề nghị xử phạt trên 17 tỷ đồng. Hơn chục ý kiến của các đại biểu tham gia tại hội nghị tập trung phân tích mổ xẻ những việc đã làm được, hạn chế, yếu kém, kiến nghị lãnh đạo Bộ một số việc cần quan tâm giải quyết về chế độ chính sách, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra…
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển thay mặt lãnh đạo Bộ biểu dương thành tích mà Thanh tra Bộ đã đạt được, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tổ chức thực hiện đối với công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ năm 2013; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thanh tra Bộ đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011.

Monre

Tin cùng chuyên mục