Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2017

Sáng ngày 31/8, tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ.

Thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, Bộ đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Bộ sẽ trực tiếp tiếp công dân vào tuần cuối của tháng để tiếp nhận, giải đáp và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của người dân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã tiếp hai trường hợp khiếu nại của công dân: trường hợp thứ nhất của bà Helena Van, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Bắc Âu Biệt thự & Resort liên quan đến đầu tư khu du lịch tại Phú Yên của công ty; và trường hợp thứ hai của ông Vũ Đức Trọng, tỉnh Hưng Yên liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư để làm đường Quốc lộ 38.

Sau khi lắng nghe công dân trình bày và xem xét hồ sơ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trả lời, giải thích cho công dân và giao Thanh tra Bộ giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp của bà Helena Van, Thứ trưởng giao thanh tra Bộ có văn bản đôn đốc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên sớm ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của Công ty theo thẩm quyền. Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành quyết định giải quyết, nếu bà Helena Van không đồng ý mà có đơn khiếu nại đến Bộ thì Bộ sẽ xem xét, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Đối với trường hợp của ông Vũ Đức Trọng, Thứ trưởng giao Thanh tra Bộ hướng dẫn công dân làm các thủ tục gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Monre

Tin cùng chuyên mục