Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2015

Ngày 24/12, tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ của Bộ theo Luật tiếp công dân. Cùng tham dự tiếp công dân có lãnh đạo Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế.

Thực hiện Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, ngay từ đầu năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch tiếp công dân trong năm của Bộ. Theo đó, Bộ tổ chức tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Bộ (Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng) sẽ trực tiếp tiếp công dân vào tuần cuối của tháng để tiếp nhận, giải đáp và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của người dân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tại buổi tiếp công dân lần này, một số công dân đã đến khiếu nại về các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai tại các tỉnh Bình Phước, Sơn La, Bắc Giang. Các tranh chấp đã được các cấp chính quyền của địa phương giải quyết, tuy nhiên công dân vẫn tiếp tục có văn bản khiếu nại và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết.

 

Toàn cảnh buổi tiếp công dân

 

Sau khi lắng nghe trình bày nội dung sự việc và các kiến nghị của công dân, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã tận tình giải thích rõ các quy định của pháp luật liên quan đến từng vụ việc. Theo đó, các vụ việc tranh chấp đất đai nói trên đều không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 203 Luật Đất đai năm 2013. Vì vậy, nếu các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND các cấp thì có thể khởi kiện ra Tòa hành chính. Thứ trưởng cũng hướng dẫn công dân cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến vụ việc để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thấu đáo, phù hợp với các quy định của pháp luật. Thứ trưởng cũng yêu cầu Thanh tra Bộ nghiên cứu kỹ giấy tờ có liên quan đến vụ việc và sớm có văn bản trả lời chính thức đối với các kiến nghị của công dân đối với từng vụ việc, bảo đảm người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, thực hiện việc khiếu nại theo đúng trình tự quy định.

Monre

Tin cùng chuyên mục