,

Thanh tra rộng về môi trường ở khu công nghiệp

Ngày 6/5, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức cho biết, trong tháng 5 và 6, bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương triển khai thanh tra diện rộng về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên phạm vi cả nước.

Tiếp đó, vào quý 3/2010, Bộ sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên lưu vực các sông Cầu, Nhuệ-Đáy và Đồng Nai.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông và tại các cơ sở, khu công nghiệp trên phạm vi cả nước, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ, các cụm công nghiệp và làng nghề./.

Moitruongxanh

Tin cùng chuyên mục