Thanh tra Tuyên Quang ngày càng phát triển vững mạnh

TQĐT - 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, của Thanh tra Chính phủ cùng sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, Thanh tra tỉnh đã từng bước trưởng thành, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những kết quả nổi bật

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, ngành Thanh tra tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn đầu là đẩy mạnh công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết những vụ tranh chấp ruộng đất, nhà ở và các loại tài sản khác... góp phần củng cố chính quyền cách mạng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải thiện và ổn định cuộc sống của nhân dân. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, tổ chức bộ máy và hoạt động thanh tra cũng kịp thời chuyển hướng theo yêu cầu phục vụ sự nghiệp đổi mới của Đảng và quản lý của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra cũng được nâng lên về chất lượng và số lượng, tập trung phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước.

Giai đoạn 2010 - 2015, Thanh tra tỉnh luôn bám sát vào việc thực hiện những khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Ngành Thanh tra tỉnh đã bám sát quá trình chuyển đổi, đổi mới về kinh tế và từng bước đổi mới về phương pháp, lề lối làm việc để tổ chức các hoạt động thanh tra góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Đồng chí Đỗ Văn Toán, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Điểm nổi bật của công tác thanh tra trong những năm qua là đã chuyển từ thanh tra vụ việc cụ thể, sang thanh tra có chương trình mục tiêu, kế hoạch, bám sát tình hình của địa phương và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; từ tập trung vào thanh tra kinh tế - xã hội sang thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước; gắn thanh tra hành chính với thanh tra kinh tế - xã hội; từ thanh tra theo cấp hành chính sang thanh tra theo chương trình, mục tiêu, thanh tra theo chuyên đề, chuyên ngành, phối hợp thống nhất giữa thanh tra hành chính với thanh tra chuyên ngành; gắn công tác thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, với công tác phòng, chống tham nhũng. Thông qua thanh tra, xem xét xử lý các vấn đề có liên quan khiếu nại, tố cáo và các hành vi tham nhũng một cách kịp thời hơn. Nhờ có những tiến bộ, chuyển biến trên mà hiệu quả hoạt động thanh tra tăng lên, tác dụng thanh tra ngày càng rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về các mặt. Những tác động này đã nâng cao hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính các cấp.

Cán bộ Thanh tra tỉnh trao đổi nghiệp vụ.

Từ 2010 đến nay, Thanh tra tỉnh đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra hướng vào các lĩnh vực trọng tâm như: Tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, thanh tra diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ… Toàn ngành đã thực hiện 1.728 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế 79,22 tỷ đồng và 117,8 ha đất. Trong đó, thu hồi trực tiếp cho Ngân sách Nhà nước các cấp là: 46,75 tỷ đồng; thu về tài khoản tạm giữ 26,95 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán là: 3,265 tỷ đồng; thu về các quỹ 2,713 tỷ đồng; xử lý thu hồi 1,728 ha đất có vi phạm; phạt vi phạm hành chính số tiền 31,25 tỷ đồng;  kiến nghị xử lý trách nhiệm của 422 tập thể và 421 cá nhân, đề xuất 600 kiến nghị về công tác quản lý.

Về giải quyết khiếu nại - tố cáo, từ 2010 - 2015, Thanh tra tỉnh, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tham mưu giúp các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp 13.851 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 10.031 đơn thư các loại, đã giải quyết 848/856 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt 99%. Thông qua việc giải quyết và xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đã thu hồi cho ngân sách Nhà nước: 478 tấn xi măng và 168 triệu đồng; trả lại quyền lợi cho công dân là: 28,5 triệu đồng và 1.215 m2 đất. Ngoài ra còn hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đúng quy định, trả lại quyền lợi cho nhiều đối tượng chính sách.

Thực hiện Kế hoạch 319/KH-TTCP ngày 20/2/2009, Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, xem xét giải quyết dứt điểm 04/04/528 vụ việc tồn động phức tạp kéo dài do Thủ tướng chỉ đạo giải quyết; thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; Thanh tra tỉnh đã tiến hành rà soát và đã báo cáo 09 vụ việc với UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ để xem xét giải quyết dứt điểm.

Xây dựng ngành vững mạnh

Ngành Thanh tra tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thanh tra viên. Đến nay, hệ thống Thanh tra tỉnh gồm 28 tổ chức, gồm: Cơ quan Thanh tra tỉnh; 7 tổ chức thanh tra huyện, thành phố và 21 tổ chức thanh tra sở, ngành với 192 cán bộ. Hiện nay, cán bộ trong ngành có trình độ đại học là 172/192 người, chiếm trên 90%; 1 thanh tra viên cao cấp, 16 thanh tra viên chính, 107 thanh tra viên. Ghi nhận thành tích đạt được trong 5 năm qua, Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thanh tra Chính phủ tặng 11 Bằng khen và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 2 cán bộ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 cán bộ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 93 tổ chức thanh tra và cán bộ, thanh tra viên được Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Để thiết thực góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2015 và những năm tiếp theo, ngành Thanh tra tỉnh đoàn kết, đổi mới, quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường các hoạt động thanh tra chuyên đề, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, từng bước chuyển biến công tác thanh tra theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, khẳng định vị thế, vai trò, nhiệm vụ thanh tra trong hoạt động quản lý Nhà nước.

Ngành tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp tổ chức hoạt động thanh tra, thể hiện tính khoa học trong điều hành hoạt động; nêu cao trách nhiệm, kỷ luật, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả trong hoạt động thanh tra; huy động sức mạnh tổng hợp, đồng bộ trong hoạt động thanh tra, tạo được kết quả, hiệu quả thanh tra, tích cực để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thanh tra thật sự có tâm, có tầm, có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới; xây dựng ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, làm vẻ vang thêm truyền thống của ngành Thanh tra.   
 
 

baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục