Thanh tra Bộ Tài Nguyên và Môi trường: Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước

Chiều ngày 5/6, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa, đại diện Thanh tra Chính phủ, cùng tập thể thanh tra Bộ TN&MT.


Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Vũ Tuấn Anh, Phó chánh Thanh tra Bộ TN&MT cho biết, trong thời gian qua tuy còn gặp nhiều khó khăn, song công tác thi đua, khen thưởng của Thanh Bộ TN&MT đã được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm, chỉ đạo sâu sát và có chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, đem lại hiệu quả cao. Nhiều tập thể, cá nhân đã có những sáng tạo đổi mới trong công việc, rút ra được những bài học tốt về phương thức tổ chức triển khai các phong trào thi đua. Theo đó, trong giai đoạn 2010-2015, Thanh Bộ TN&MT đã thực hiện được một số nội dung thi đua tiêu biểu như: Công tác tiếp dân trong 5 năm qua, đã tiếp 2.003 lượt (có 253 lượt đoàn đông người) với 12. 572 người, Thanh tra đã tham mưu giúp lãnh đạo Bộ tiếp 457 lượt với 3.948 người; Tiếp nhận và xử lý 24.977 lượt đơn; đã tiến hành 95 cuộc thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm tra, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều tổ chức, cá nhân; kiến nghị thu hồi các khoản chi sai, chi vượt mức…

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng cũng được đơn vị chú trọng, nên việc khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thành tích; chú trọng đến việc khen thưởng cho cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, không giữ chức vụ quản lý trong đơn vị; kịp thời phát hiện biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật. Chính từ kết quả thi đua, khen thưởng trong thời gian qua đã tạo động lực khích lệ cán bộ, công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả cao; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, đoàn kết, gắn bó xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của Thanh tra Bộ TN&MT trong giai đoạn 2010 -2015. Đặc biệt là công tác tiếp dân tuy khó khăn, phức tạp nhưng đơn vị đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của Thanh tra Bộ TN&MT vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như vẫn còn mang tính hình thức, thụ động, chưa có những chỉ tiêu và biện pháp thực hiện cụ thể, sát thực, chưa thu hút được sự tham gia của toàn thề cán bộ, công chức, người lao động…
Do đó, để công tác thi đua giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả cao hơn, Thanh tra Bộ TN&MT tiếp tục quán triệt đẩy mạnh thực hiện phong trào. Theo đó, đơn vị cần phát động sâu rộng phong trào thi đua, trong đó tập trung phát động bằng những việc làm cụ thể như tiến hành nhiều cuộc thanh trên diện rộng ở nhiều các lĩnh vực; củng cố ban thi đua khen thưởng của đơn vị…
Kết luận Hội nghị, ông Lê Quốc Trung, Chánh thanh tra Bộ TN&MT đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng. Đồng thời, mong muốn tập thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả, tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn đơn vị để khuyến khích, là động lực thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng và phát triển thanh tra Bộ TN&MT ngày càng lớn mạnh hơn.

Monre

Tin cùng chuyên mục