Thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (gọi tắt là COVID - 19)

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (gọi tắt là COVID - 19).

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho công dân và cộng đồng, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến tổ chức và công dân khi đến làm việc tại Phòng tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị chấp hành tốt các nội dung sau:

1. Khi đến làm việc mọi người đều phải đeo khẩu trang.

2. Đăng ký lịch làm việc với cán bộ tiếp công dân.

3. Cán bộ tiếp công dân sẽ làm việc đối với từng người theo lịch đã đăng ký.

4. Các công dân khi chờ làm việc nên đeo khẩu trang và cách nhau tối thiểu là 1,50 m.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.
                                                          CHÁNH THANH TRA

Đã ký
                  
                                                                     Nguyễn Trường Lâm

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục