Sở TN&MT Tuyên Quang: đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tốt cáo năm 2015

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong năm 2015 Thanh tra Sở TN&MT Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân về TN&MT đã đạt được kết quả quan trọng góp phần ổn định an ninh chính trị, kỷ cương pháp luật; giữ vững trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.

Năm 2015 thanh tra Sở TN&MT đã triển khai tổ chức 03 đoàn thanh tra theo kế hoạch, cụ thể 02 cuộc thanh tra quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn thành phố Tuyên Quang (xã Tràng Đà, xã Thái Long) và huyện Yên Sơn (xã Thái Bình, xã Mỹ Bằng và xã Lăng Quán) và 01 cuộc thanh tra công tác quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đối với Cụm công nghiệp An Thịnh, huyện Chiêm Hóa. Sở cũng đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức trên 70 đợt kiểm tra đột xuất về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt như: Tham gia tổ công tác liên ngành tổ chức kiểm tra toàn bộ các phương tiện khai thác cát, sỏi đang neo đậu và hoạt động trên tuyến sông Lô, sông Gâm và sông Phó Đáy thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang. Thành lập tổ công tác của Sở kiểm tra, rà soát các bến bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn các huyện, thành phố. Qua kết quả kiểm tra phát hiện 21 trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, Sở đã tiến hành lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Tổng số tiền xử phạt là 2.573.500.000 đồng.

Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra vừa làm tốt vai trò tham mưu, vừa trực tiếp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2015, đã tiếp 26 lượt công dân và tiếp nhận 46 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị và tranh chấp đất đai của công dân (Khiếu nại là 06 đơn; Tố cáo là 11 đơn; Tranh chấp là 04 đơn; Kiến nghị, đề nghị khác là 20 đơn),Trong đó: 30 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không để tồn đọng đơn thư, 16 đơn thư thuộc thẩm quyền đã được kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết. Nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai như: khiếu nại có liên quan đến việc giá đất, loại đất bồi thường, công tác cấp Giấy CNQSD đất và việc chính quyền địa phương buông lỏng quản lý dẫn đến việc lấn, chiếm đất đai...Việc phân loại, xử lý đơn thư được thực hiện đúng theo quy định.

Để tiếp tục và kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về tài nguyên và môi trường. Bên cạnh việc tăng cường sự phối hợp giữa thanh tra ngành Tài nguyên và môi trường với các cơ quan chức năng còn cần phải tăng cường và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường về Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên nước một cách sâu rộng tới các doanh nghiệp cũng như mọi người dân, làm cho họ hiểu và tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục