Sở TN&MT Tuyên Quang: “Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”

Với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và tiến hành giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, công tác thanh tra của sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thường xuyên được quan tâm, tăng cường.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Thanh tra Sở TN&MT đã tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất trong lĩnh vực đất đai, BVMT, tài nguyên nước và khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm và còn nhiều tồn tại trong lĩnh vực TN&MT.

Đồng thời Thanh tra Sở TN&MT phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được đặc biệt chú trọng, trong 6 tháng vừa qua thanh tra Sở đã tiến hành tiếp 12 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 7 đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Chuyển đơn thư 15 đơn thư khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai.

Tuy nhiên, hoạt động thanh tra trong các lĩnh vực về TN&MT vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế; tình trạng rác thải đổ không đúng nơi quy định, rác thải không được thu gom xử lý đảm bảo VSMT… còn diễn ra ở nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh, chưa có giải pháp xử lý đồng bộ và khả thi; vi phạm trong quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản, nhất là tình trạng sử dụng đất sai mục đích, hủy hoại đất còn diễn biến phức tạp, chưa được sự quan tâm xử lý đúng mức của các cấp có thẩm quyền.

Để từng bước nâng cao chất lượng công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường nói chung, trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về tài nguyên môi trường nói chung và Luật Đất đai 2013 nói riêng một cách thiết thực, hiệu quả nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch công tác thanh tra thường xuyên cũng như đột xuất; tiếp tục rà soát, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và cụ thể hóa các quy định của pháp luật về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh. Nhằm góp phần tích cực thực hiện minh bạch việc quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước; đảm bảo việc chấp hành các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) và khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục