Quy định về trang phục Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 28/2009/TT-BTNMT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra ngành. Theo đó, Thông tư hướng dẫn quy định rõ về chất liệu, màu sắc của trang phục (có màu xanh là chủ đạo). Các thanh tra viên, cán bộ, công chức thanh tra Tài nguyên & Môi trường khi làm việc trong văn phòng được phép mặc thường phục. Đối với Thanh tra các sở TNMT phía Nam, có thể chuyển đổi áo thu , sang xuân – hè để phù hợp với điều kiện thời tiết.

Thông tư này gồm 3 chương, 10 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/2/2010.

Monre

Tin cùng chuyên mục