Năm 2010, thanh tra diện rộng về tài nguyên và môi trường

Nhằm phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường vào trật tự, kỷ cương và phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra về tài nguyên và môi trường giữa các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Ngày 05/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 480/QĐ-BTNMT Về việc tổ chức thanh tra diện rộng về tài nguyên và môi trường. Ban hành kèm theo quyết định này là Chương trình thanh tra diện rộng về tài nguyên và môi trường. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai, chấp hành pháp luật khoáng sản trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên các lưu vực sông và chấp hành pháp luật tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất; thanh tra việc thực hiện trách nhiệm của các chủ hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi theo quy định của Nghị định số 112/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi tại các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên cả nước…

Tháng 01/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thanh tra diện rộng năm 2010. Kết quả thanh tra sẽ đánh giá một cách tổng thể công tác quản lý của địa phương và chấp hành pháp luật của đối tượng thanh tra, phát hiện những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với các công trình, dự án thuỷ điện, sân gôn, các khu công nghiệp… để sửa đổi, bổ sung kịp thời, qua đó tổng kết, rút kinh nghiệm làm cơ sở đề ra các biện pháp giúp cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ngày càng hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục