Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Bộ TN&MT về công tác công khai kết luận thanh tra

Chiều 19/7, Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác công khai kết luận thanh tra. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Tham gia Đoàn giám sát có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, cùng các thành viên Đoàn giám sát của MTTQ Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc của Bộ cùng tham dự.

Báo cáo với Đoàn giám sát về việc thực hiện công khai kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường kể từ khi có Luật Thanh tra đến nay, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết: Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm và có sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời liên tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ Thanh tra về tài nguyên và môi trường như: Thường xuyên cử cán bộ tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp; tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị; tham gia các chương trình đào tạo khác như ngoại ngữ, tin học, cao học…

Về kết quả công tác thanh tra, trong 2 năm 2016 và 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 40 đoàn thanh tra. Bộ đã triển khai 04 đoàn thanh tra hành chính, 31 đoàn thanh tra chuyên ngành và 05 đoàn thanh tra đột xuất về lĩnh vực tài nguyên và môi trường  Trong đó, tiến hành thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại các dự án có xả thải trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông...

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

phát biểu tại buổi làm việc

 

Qua thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện các tồn tại, sai phạm trong các lĩnh vực như: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước… Để khắc phục các tồn tại nêu trên, trong Kết luận thanh tra Bộ đã yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư, các đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện tốt các công việc như: Rút kinh nghiệm việc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của các tổ chức, doanh nghiệp; yêu cầu các Công ty thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt...

Về kết quả xử lý sau thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 1.041 kết luận thanh tra; ban hành 422 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 103 tỷ 234 triệu đồng, số tiền truy thu nộp ngân sách nhà nước: 1 tỷ 020 triệu đồng…

Đặc biệt, nhận thức rõ việc công khai kết luận thanh tra là một trong những yếu tố quan trọng của nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước, trong những năm vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo sát sao Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ được giao chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật đối với việc công khai kết luận thanh tra.

Các kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường được công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể đã công khai 1041/1041 kết luận thanh tra đối với các đối tượng bị thanh tra. Các hình thức công khai kết luận thanh tra gồm: Công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; đưa lên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang thông tin điện tử của cácđơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; Cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan…

Ngoài ra, 100% kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường còn được gửi đến Thanh tra Chính phủ để báo cáo; cơ quan Báo Tài nguyên và Môi trường để phối hợp...

“Các kết luận thanh tra do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về cơ bản đều được đối tượng thanh tra chấp hành nghiêm túc, khắc phục và báo cáo đầy đủ các tồn tại nêu tại kết luận thanh tra. Bên cạnh đó việc công khai kết luận thanh tra, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng là một kênh cung cấp thông tin đến người dân về những tồn tại, vi phạm của tổ chức, cá nhân để người dân giám sát việc khắc phục hậu quả, từ đó góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra…” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nói.

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao việc công khai các kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các thành viên đoàn giám sát cũng đặt ra nhiều câu hỏi đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường hơn nữa việc công khai các kết luận thanh tra trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết, theo dõi và giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra. 

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa Báo cáo với Đoàn giám sát về việc thực hiện công khai kết luận thanh tra của Bộ TN&MT

 

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Thanh tra Bộ đã giải đáp các câu hỏi của các thành viên đoàn giám sát. Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong mọi công tác nói chung và việc giám sát công khai và thực hiện các kết luận thanh tra nói riêng.

Bộ trưởng cho rằng những vấn đề mà Đoàn giám sát nêu lên cũng đã gợi mở nhiều vấn đề quan trọng cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc công khai kết luận thanh tra và giám sát việc khắc phục hậu quả của sai phạm mà Thanh tra ngành Tài nguyên và Môi trường đã kết luận.

“MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong việc giám sát, phản biện. Vì vậy tôi nghĩ các vấn đề như báo cáo sơ kết, tổng kết, các kết luận thanh tra… MTTQ Việt Nam đều cần phải biết để hàng năm đưa vào báo cáo kiến nghị của cử tri trước Quốc hội” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bộ trưởng cũng mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đặc biệt là các tổ chức thành viên như: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân… sẽ có cơ chế giám sát đối với việc thực hiện pháp luật về tài nguyên môi trường nói chung và các kết luận thanh tra của ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng. Làm được như vậy sẽ có thêm kênh để giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp…

 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định chương trình phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam với Chính phủ, các bộ ngành nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng được thực hiện rất chặt chẽ, hiệu quả.   

Đánh giá cao công tác quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm rất tốt việc công khai kết luận thanh tra. Đặc biệt, Chủ tịch MTTQ Việt Nam cho biết, ông rất ấn tượng với việc Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai 100% các kết luận thanh tra trong thời gian vừa qua.  

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định trong thời gian tới, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để góp phần làm tốt hơn nữa việc công khai hóa kết quả thanh tra. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ đồng hành với ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc đôn đốc việc thực hiện công khai, tỷ lệ công khai, hình thức công khai kết luận thanh tra… từ đó đôn đốc việc hoàn thiện cơ chế, chế tài trong việc thực hiện công khai kết luận thanh tra và giám sát việc thực hiện các kết luận đó nhất là việc thực hiện các kết luận thanh tra

“Đặc biệt tôi cho rằng cần có chế tài để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có sai phạm thực hiện tốt việc khắc phục theo các kết luận thanh tra. Nếu họ không thực hiện tốt, đề nghị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân giám sát công tác khắc phục hậu quả, sai phạm đã gây ra…” - Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Monre

Tin cùng chuyên mục