Đang giải quyết 25/38 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Bộ TN&MT cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, Bộ giải quyết 38 vụ việc, trong đó, có 13 vụ việc năm 2016 chưa giải quyết xong. Theo đó, Bộ đã cử Đoàn thẩm tra, xác minh 25 vụ việc. Kết quả, đến nay Bộ đã ban hành 1 kết luận nội dung đơn tố cáo, 5 văn bản chuyển đơn kiến nghị đến các đơn vị chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền; ban hành Quyết định giải quyết 15 vụ việc với nội dung thống nhất với giải quyết của địa phương và 2 vụ việc có văn bản đề nghị địa phương giải quyết lại theo quy định pháp luật.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao giải quyết 16 vụ việc và còn 18 vụ việc từ năm 2016 chưa giải quyết xong. Đến nay, Bộ đã đã cử Đoàn thẩm tra, xác minh 26 vụ việc. Kết quả đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết 5 vụ việc, trong đó 2 vụ việc khiếu nại sai và 1 vụ việc khiếu nại đúng và 2 vụ việc có đúng, có sai.

Ngoài ra, Bộ đã tiếp nhận 103 thông tin phản ánh sai phạm qua đường dây nóng của Bộ. Hiện, Bộ đã ban hành 88 công văn yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Bộ TN&MT và 15 thông tin Bộ hướng dẫn trực tiếp công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền.

Monre

Tin cùng chuyên mục