Tuyên truyền bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ, hạ du công trình Thủy điện Tuyên Quang

Trong 2 ngày 17 và 18-5, Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ, hạ du công trình Thủy điện Tuyên Quang và bảo vệ môi trường năm 2022 tại UBND xã Sơn Phú, trường THCS Đà Vị (Na Hang) và hồ thủy điện Tuyên Quang.
 

Thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã phổ biến các nghị định của Chính phủ về quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường của hồ chứa thủy điện; phát tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của thủy điện; những quy định về xử phạt khi vi phạm hành lang hồ chứa cho người dân hiểu rõ.

Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang tuyên truyền về bảo vệ vùng lòng hồ công trình thuỷ điện Tuyên Quang.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên và công đoàn Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã tặng 30 phần quà cho hộ nghèo của xã Sơn Phú và 30 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường THCS Đà Vị, đồng thời tổ chức thả 30.000 con cá giống xuống lòng hồ thủy điện Tuyên Quang. Đây là những hoạt động có ý nghĩa của Công ty Thủy điện Tuyên Quang, chung sức bảo vệ vùng bán ngập lòng hồ và vùng hạ du công trình thủy điện.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục