Chú trọng vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa lũ năm 2023

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa những thiệt hại do mưa, lũ gây ra, nhiều địa phương vừa ra chỉ đạo về vận hành hồ chứa thủy điện.

 

Tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa

Tại Phú Yên, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đại phương liên quan triển khai thực hiện Vận hành các hồ chứa thủy điện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ năm 2023 trên lưu vực sông Ba.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo xây dựng phương án chủ động phòng, chống lũ lụt và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống lũ, lụt trên địa bàn; quyết định việc vận hành các hồ chứa thủy điện khi xảy ra các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba được phê duyệt tại Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dân cư, hạn chế thiệt hại cho Nhân dân vùng hạ du.

Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện vận hành xã tràn trong mùa mưa lũ theo thẩm quyền được quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba; quyết định phương án điều tiết nước, ban hành lệnh vận hành hồ chứa thủy điện kịp thời và thông báo ngay cho các chủ hồ và các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn (mưa, lũ lụt, bão,…), dự báo, cảnh báo cho các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục các hậu quả sự cố do thiên tai gây ra; đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai theo từng cấp độ rủi ro thiên tai.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi, dự báo, cảnh báo, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó; tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo thiên tai bảo đảm kịp thời, chính xác hơn. Hỗ trợ, cung cấp thông tin lịch thủy triều cho các chủ đập hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Ba, tỉnh Phú Yên để tính toán vận hành xả lũ hồ chứa hợp lý, tránh thời điểm xảy ra triều cường, hạn chế vùng ngập cho hạ du….

Ảnh minh họa

Đài Khí tượng Thủy văn Phú Yên tăng cường công tác quan trắc khí tượng thủy văn, theo dõi diễn biến của thiên tai và thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời đến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và TKCN trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên thông tin kịp thời về tình hình diễn biến thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Các chủ đập, hồ chứa thủy điện: Sông Hinh, Sông Ba Hạ và Krông H’năng theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến mưa lũ, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo, tính toán dòng chảy đến hồ để vận hành hồ chứa hợp lý và cung cấp thông tin, số liệu theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Chủ động phối hợp với Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp, đơn vị liên quan trong việc vận hành hồ chứa, đảm bảo phòng chống, giảm lũ cho hạ du, an toàn công trình. Thực hiện nghiêm túc lệnh vận hành hồ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Trường hợp xảy ra tình huống bất thường, phải báo cáo ngay và kèm theo phương án đề xuất tới cơ quan có thảm quyền theo quy định để xem xét, quyết định việc vận hành hồ chứa...

Phối hợp vận hành 

Tại Quảng Nam, UBND tỉnh vừa ban hành công văn về vận hành các hồ thủy điện theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ năm 2023.

Theo nhận định xu thế khí tượng thủy văn mùa mưa bão năm 2023 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên các lưu vực sông cả nước sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi ảnh hưởng do mưa bão rộng, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; cảnh báo nguy cơ lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung trong thời gian từ tháng 9-11.

Căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, UBND tỉnh yêu cầu các chủ hồ thủy điện tập trung tổ chức thực hiện bảo đảm quy định của quy trình vận hành liên hồ; tổ chức theo dõi chặt chẽ, thông báo dự kiến thời gian mực nước qua tràn tự do đến các địa phương, nhân dân vùng hạ du, các đơn vị có liên quan để chủ động ứng phó; rà soát, cập nhật, bổ sung, ký kết quy chế phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan trong công tác vận hành các hồ chứa thủy điện phù hợp tình hình thực tế; cung cấp thông tin, báo cáo, đề xuất... bảo đảm quy định của quy trình vận hành liên hồ...

Theo https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục