,

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng hợp đồng lao động (đợt 1) năm 2024

Thông báo số 10/TB-VPĐK ngày 25/01/2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển dụng hợp đồng lao động (đợt 1) năm 2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục