,

Văn bản về việc khai thác, sử dụng, đổ thải đất, đá dư thừa của các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/05/2023, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Văn bản số 994/STNMT-KS về việc khai thác, sử dụng, đổ thải đất, đá dư thừa của các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

* Nội dung của Văn bản như sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục