,

Tuyên truyền, tham gia bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 7495/BTNMT-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyên truyền, tham gia bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

 

Thực hiện Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm ban hành tại Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022, đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phổ biến, tuyên truyền và tham gia bình chọn sự kiện.

Công tác bình xét, công bố sự kiện toàn ngành được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện hàng năm nhằm đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôn vinh, tuyên truyền sự kiện nổi bật, được cộng đồng dư luận quan tâm

Địa chỉ tại chuyên mục: BÌNH CHỌN SỰ KIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 2022Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường www.monre.gov.vn 

Theo: https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục