,

Hội thảo Quản lý tổng hợp đới bờ tại Việt Nam,Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức: Những ý tưởng khả thi sẽ giúp quản lý tổng hợp bờ biển Việt Nam thành công

“Những ý tưởng khả thi mà các chuyên gia Chương trình đối tác quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA), các chuyên gia trong nước đưa ra tại Hội thảo này sẽ giúp Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam hoàn thiện thiết chế điều phối liên ngành, liên vùng, thống nhất Trung ương và địa phương, quản lý tổng hợp vùng bờ biển Việt Nam thành công trong thời gian tới”. Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức đã nhấn mạnh điều này trong phát biểu khai mạc Hội thảo “Quản lý tổng hợp đới bờ tại Việt Nam” do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp PEMSEA tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội.