,

Giao ban Chánh Văn phòng khối Khoa giáo – Văn xã

Ngày 26/5, Bộ TN&MT đã đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Chánh Văn phòng khối Khoa giáo – Văn xã. Đây là hội nghị giao ban hàng tháng nhằm đôn đốc việc thực hiện công việc ở các Bộ, ngành thuộc khối Khoa giáo - Văn xã. Hội nghị giao ban tháng 5/2011 tập trung về tiến độ xây dựng, trình các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự có Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn xã (Văn phòng Chính phủ) Nguyễn Đình Minh và lãnh đạo các Văn phòng thuộc các Bộ, ngành như Bộ TN&MT, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin - Truyền thông, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ VN, Bảo hiểm xã hội VN, Viện Khoa học Xã hội VN, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội…