Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2010-2015

Ngày 14/7, Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 5 năm (2010-2015). Dự hội nghị có đồng chí: Trần Ngọc Thực – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và gần 200 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2006 - 2010.