,

Đoàn viên, thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Giải bóng đá Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2023

Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Tỉnh và tổ chức Đoàn trong năm 2023, chào mừng Liên hoan thanh niên tiên tiến đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII, năm 2023; trong 2 ngày 28 và 29/10/2023, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Giải bóng đá năm 2023.