,

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Ngày 16/11, tới thăm và làm việc với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành tài nguyên và môi trường là nhiệm vụ chính trị quan trọng.