,

Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình “Áo ấm mùa đông” tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CĐVC ngày 29/11/2023 của Công đoàn Viên chức tỉnh Thực hiện Chương trình “Áo ấm mùa đông” năm 2023; Chiều nay ngày 08/12/2023, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hoàng Khai đã tổ chức tặng 15 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn.