,

Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tại Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn 2023

Ngày 16/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn 2023 với chủ đề “Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn”. Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.