Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 28/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND: Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục