,

Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC trong lĩnh vực TN&MT

Nhằm thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạp pháp luật mới có hiệu lực trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Ngày 29/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường dự kiến Hội nghị diễn ra trong ½ ngày vào ngày 03/06/2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại diện một số Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện, thành phố; Đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh TuyênQuang; Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Nội dung của Kế hoạch như sau:

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục