,

Tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ TN&MT

Ngày 10/01, Văn phòng Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Trần Quý Kiên dự và chỉ đạo tại Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của Bộ, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Lê Xuân Tùng cho biết, năm 2022, Văn phòng Bộ đã chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng Chương trình công tác năm của Lãnh đạo Bộ, phối hợp rà soát Chương trình hành động của ngành triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/CP của Chính phủ trên cơ sở đó xây dựng Chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng, quý cho Lãnh đạo Bộ; thường xuyên đôn đốc, kiểm soát tiến độ các đề án, dự án, văn bản trình Thủ tướng Chính phủ 23 đề án, văn bản và trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 20 Thông tư.

Văn phòng Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; chuẩn bị tài liệu cho Bộ trưởng họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng; tham gia xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược về TN&MT, ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ trì sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp với Bộ Quốc phòng; xây dựng Quy chế phối hợp với Bộ Công an và Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 với Đài truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh đó, với vai trò Thường trực tổ công tác, Văn phòng Bộ đã thực hiện việc đôn đốc hàng tuần đối với 1.563 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, 3.526 nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao; xây dựng và ban hành kịp thời gần 100 thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các buổi làm việc với các địa phương và Bộ, ngành và đôn đốc việc triển khai thực hiện; phân loại hơn 1.000 đơn thư công dân gửi đến Bộ trưởng; chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo Bộ cho các báo, tạp chí; chuẩn bị bài phát biểu, bài tham luận của Lãnh đạo Bộ tại các hội nghị, hội thảo.

Văn phòng Bộ cũng làm tốt công tác văn thư lưu trữ và kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, kiểm soát giải quyết 7.901 hồ sơ thủ tục hành chính, xử lý các văn bản đến, đi khoa học hiệu quả, kịp thời, thực hiện tốt công tác lưu trữ, bảo quản an toàn tài liệu, quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ.

Cùng với đó, Văn phòng Bộ đã chủ động trong công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ, các điểm sáng từ địa phương cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân, doanh nghiệp; chủ động cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu cho Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; bảo đảm vận hành các hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân, đánh giá mực độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công của Bộ; tiếp nhận, đôn đốc trả lời 911 ý kiến của công dân; thực hiện cung cấp thông tin định kỳ một cách chủ động đối với các kết quả đạt được của Bộ, ngành và các vấn đề dư luận, báo chí quan tâm.

Văn phòng Bộ cũng đã đảm bảo tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Bộ tại trụ số 10 Tôn Thất Thuyết và triển khai các hoạt động của Bộ tại khu vực phía Nam.

Ông Phạm Tân Tuyến, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT cho biết, để thực hiện thắng lợi 10 mục tiêu, 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 3 khâu đột phá của Bộ, ngành TN&MT trong năm 2023, Văn phòng Bộ đặt quyết tâm cao với tinh thần “Chủ động, hội nhập, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”. Theo đó, năm 2023, Văn phòng tập trung đổi mới công tác tham mưu tổng hợp điều hành của Bộ, thiết lập hệ thống thông tin dữ liệu báo cáo, tham gia hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Cùng với đó, chủ động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện kết nối công khai với hệ thống kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ, xử lý kịp thời các văn bản; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đảm bảo chế độ cho cán bộ công chức, người lao động.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, kết nối các hoạt động chung của Bộ, tổ chức có hiệu quả các Hội nghị, hội thảo, cuộc họp; chủ động trong tuyên truyền, truyền thông các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ, Lãnh đạo Bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng công tác phía Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Bộ năm 2022, đặc biệt là trong việc đổi mới công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng chương trình công tác; tích cực đôn đốc các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao... Đồng thời, các đơn vị cũng chia sẻ, đưa ra nhiều giải pháp tăng cường công tác phối hợp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như những nỗ lực của Văn phòng Bộ trong năm 2022. Đặc biệt, ghi nhận vai trò tham mưu, giúp việc của Văn phòng Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, công tác điều phối, khâu nối các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của Bộ TN&MT.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2023, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đề ra của Văn phòng Bộ và đề nghị đơn vị tiếp tục cải cách, đổi mới cách thức tổ chức công việc; bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Bộ nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Đặc biệt, Văn phòng Bộ cần chủ động trong công tác tham mưu, tổng hợp bám sát yêu cầu thực tiễn phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ đảm bảo thông tin nhanh, nhạy, tổng hợp hơn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng và kết nối các hoạt động chung của Bộ, tổ chức có hiệu quả các Hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên lưu ý, Văn phòng Bộ cần bám sát chức năng nhiệm vụ theo Nghị định 68/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ mới của Bộ TN&MT, trong đó phải nắm bắt tình hình mới để kịp thời tiếp nhận con người, bàn giao nhiệm vụ để công việc được hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Theo: https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục