,

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 28/02/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang ký ban hành Văn bản số 276/STNMT-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

* Nội dung chi tiết của Văn bản:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục