,

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang

Thông báo số 399/TB-VPĐK ngày 01/02/2023 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang.

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục