,

Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Thông báo số 324/TB-STNMT ngày 10/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

 

Văn phòng đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục