Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Ngày 31/12/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 465/QĐ-STNMT về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục