,

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về biển và hải đảo

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra vào chiều 30/1, tại Hà Nội.

 

Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học công nghệ, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ; toàn thể lãnh đạo Cục và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

dsc_0451.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp, hướng dẫn của các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Cục đã sắp xếp, kiện toàn bộ máy, nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động theo mô hình mới.

Bên cạnh đó, Cục đã hướng dẫn, phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cơ bản đã giải quyết những mâu thuẫn, xung đột hoặc nguy cơ mâu thuẫn, xung đột về lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng góp phần triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Cục được giao.

Đồng thời, đã thiết lập được cơ chế phối hợp với một số cơ quan, lực lượng liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý nhà nước của Cục thông qua việc ký quy chế phối hợp hành động trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Theo ông Tùng, trong năm 2023, thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Bộ và các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Cục đã tiếp nhận 12.633 văn bản đến, trình Bộ 370 Phiếu trình, Cục phát hành 2.000 văn bản đi; trong đó, Cục đã tham mưu trình Bộ trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đã hoàn thành công tác lập hồ sơ Quy hoạch không gian biển quốc gia, hồ sơ Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ trình Bộ để trình cấp có thẩm quyền; đã trình Bộ ban hành 2 Thông tư; triển khai thực hiện các hoạt động điều tra tài nguyên, môi trường biển, cập nhật cơ sở dữ liệu; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển…

dsc_0443.jpg

Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Đức Toàn phát biểu tại Hội nghị

Cũng theo Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Tùng, bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số khó khăn, vướng mắc như: Lĩnh vực pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo còn mới, nhạy cảm, phức tạp, nhất là về giao, sử dụng khu vực biển nên quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện gặp nhiều khó khăn, có nhiều ý kiến khác nhau, cần có sự nghiên cứu công phu về lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn thực hiện; Một số địa phương có biển còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…

Về các nhiệm vụ năm 2024, Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để tiếp tục đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển…

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu triển khai, đôn đốc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030…

dsc_0447.jpg

Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, trình các cấp có thẩm quyền Quy hoạch không gian biển quốc gia; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều phối tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng đề án Phát triển khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á và là động lực phát triển của vùng”. Phối hợp với Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trong việc xác định để trình Bộ công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của các đảo lớn nhất thuộc các huyện đảo của Việt Nam.

Thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính giao khu vực biển; cấp phép nhận chìm ở biển; cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đúng quy trình, tiến độ; nghiên cứu góp ý các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo đề nghị của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển gửi lấy ý kiến. nghiên cứu, tham mưu phúc đáp các đề nghị, ý kiến của các cấp, Bộ, ngành và địa phương đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Đặc biệt, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát trong công tác điều tra cơ bản về biển và hải đảo; khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; thực hiện nhiệm vụ hoạt động của cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Chủ động trong công tác hợp tác quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, khai thác ứng dụng, chuyển giao, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong điều tra cơ bản, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo quốc tế và trong nước; xây dựng, triển khai các thỏa thuận, điều ước quốc tế, các Dự án ODA; tiếp tục xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia.

Thực hiện thường xuyên hơn công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tuyên truyền về biển và đại đương. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Cục với các đơn vị liên quan; chủ động tham mưu với Bộ để tăng cường sự phối hợp giữa Bộ với các cơ quan, lực lượng liên quan và các địa phương có biển trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT chúc mừng những kết quả đã đạt được của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong năm 2023 và cho biết, sẽ tăng cường với Cục để Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024. Các đại biểu cũng đề xuất Cục cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về biển và hải đảo.

dsc_0445.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Minh Ngân ghi nhận và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong năm 2023, nhất là trong việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thành 2 Quy hoạch, 2 Nghị định về quản lý biển và hải đảo… làm cơ sở pháp lý để quản lý hiệu quả tài nguyên, khơi thông nguồn lực từ biển, đảo.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024, Thứ trưởng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Cục, đồng thời đề nghị Cục cần phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhất là trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách; hoàn thiện các Quy hoạch về biển theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; tập trung tổng kết Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm 2015; tăng cường hợp tác quốc tế; tăng cường phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục