Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Giải thể thao Khối thi đua Giao thông – Xây dựng – Nông lâm nghiệp

Ngày 19/11, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia Giải thể thao Khối thi đua Giao thông – Xây dựng – Nông lâm nghiệp với các nội dung thi đấu cầu lông đôi nam, đôi nam nữ và kéo co.

Kết thúc Giải thể thao, đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đạt giải ba môn cầu lông đôi nam và đôi nam nữ.

Thông qua hoạt động nhằm nâng cao tinh thần thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự giao lưu, trao đổi, phối hợp giữa công chức, viên chức và người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Giao thông – Xây dựng – Nông lâm nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

* Một số hình ảnh của Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tại Giải thể thao Khối thi đua:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục