Phân 5 vùng sử dụng không gian biển

Dự thảo Quy hoạch không gian biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã phân vùng sử dụng không gian biển thành 5 vùng: Vùng cần bảo vệ đặc biệt; Vùng dễ bị tổn thương và khai thác có điều kiện; Vùng khuyến khích phát triển; Vùng sử dụng đa mục tiêu và Vùng tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch.

 

* 2 nguyên tắc phân vùng

Dự thảo đưa ra 2 nguyên tắc phân vùng không gian biển. Đó là việc phân vùng phải căn cứ quan điểm, mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển; định hướng bố trí sử dụng không gian biển; yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phân vùng phải dựa vào điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái, lợi thế so sánh, nhu cầu sử dụng của các ngành kinh tế biển, có tính liên vùng, liên địa phương theo phương thức quản lý tổng hợp.

Qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế, căn cứ thực trạng và nhu cần khai thác, sử dụng, quản lý biển Việt Nam, dự thảo đưa ra phân vùng sử dụng biển được tiến hành dựa trên một số tiêu chí chính. Đó là: đảm bảo quốc phòng - an ninh; tầm quan trọng về kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử; giá trị sinh thái, đa dạng sinh học và bảo tồn; điều kiện tự nhiên, yếu tố môi trường.

Du lịch biển là một ưu tiên phát triển

* 5 vùng không gian biển

Trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí phân vùng, dự thảo Quy hoạch đưa ra loại vùng sử dụng.  

Vùng cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái gồm: Khu vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng; Các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của 40 khu bảo tồn biển theo quy hoạch; Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu cư trú, thả rạn nhân tạo và vùng bảo vệ nguồn giống thủy sản tiềm năng, gồm 56 khu vực.

Vùng dễ bị tổn thương và khai thác có điều kiện gồm: Các phân khu dịch vụ - hành chính và vùng đệm của các khu bảo tồn biển; Vùng biển có thể khai thác, sử dụng nhưng phải được Bộ Quốc phòng cho phép (45 vùng); Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn (37 khu vực).

Đối với vùng khuyến khích phát triển, tất cả các địa phương ven biển đều được khai thác sử dụng biển bảo đảm phát triển bền vững dựa trên nguyên tắc phân vùng sử dụng biển. Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái, lợi thế so sánh của các ngành kinh tế, ưu tiên phát triển các vùng: Vùng ưu tiên phát triển du lịch (5 vùng); Vùng ưu tiên phát triển cảng (31 vùng); Vùng ưu tiên khai thác khoáng sản biển (36 vùng); Vùng ưu tiên nuôi trồng hải sản (12 vùng); Vùng ưu tiên phát triển điện gió (10 vùng); Vùng ưu tiên khai thác hải sản (9 vùng).

Vùng sử dụng đa mục tiêu là vùng biển còn lại trừ các loại vùng nằm trong phạm vi quy hoạch. Các Bộ, ngành, địa phương chủ động phát triển kinh tế biển bền vững trên cơ sở điều tra, nghiên cứu, khảo sát và đáp ứng các tiêu chí về bảo vệ tài nguyên môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Vùng tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch bao gồm: Vùng thềm lục địa mở rộng; vùng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Vùng nước lịch sử Việt Nam – Campuchia.

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục