Ngành Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 05/01/2023, được sự nhất trí của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và Doang nghiệp tỉnh. Tới dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo các huyện, thành phố; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang; trưởng, phó các đơn vị thuộc sở; trưởng, phó phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố cùng toàn thể công chức, viên chức của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang.

Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và của tỉnh còn nhiều khó khăn do diễn biến của đại dịch Covid-19, ngành tài nguyên và môi trường đã tập trung tham mưu, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của ngành, xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan, tạo động lực cho toàn ngành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2022, Sở đã đạt được một số kết quả như: Kịp thời tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Hoàn thành việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 các huyện, thành phố; lập hồ sơ kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang. Công tác quản lý khoáng sản dần đi vào nền nếp, cơ bản thực hiện tốt việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vi phạm về khoáng sản trên địa bàn. Việc chủ động quản lý, hướng dẫn, cấp phép hoạt động khoáng sản đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đã kịp thời xử lý nhu cầu cho các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường quản lý. Các dự án đầu tư mới trên địa bàn tỉnh trước khi triển khai thực hiện đều được thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và đăng ký môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Việc theo dõi, giám sát khắc phục tồn tại của các cơ sở sản xuất có tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường: như xả khí thải, nước thải vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường xung quanh; xử lý chôn lấp chất thải không đúng quy định đã được thực hiện nghiêm.

Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025". Nguồn nước ở các sông, suối, ao hồ được duy trì ở mức ổn định, các thành phần môi trường chính: đất, nước và không khí cơ bản chưa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường góp phần ngăn chặn kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Việc tiếp công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt, không có điểm nóng hoặc khiếu kiện đông người về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. Việc thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của Ngành được tăng cường; việc đẩy mạnh phối hợp với Cục thuế tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tạo nhiều thuận lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Tổ chức bộ máy của ngành tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân. Năm 2022, từ hoạt động các lĩnh vực quản lý của ngành đã đóng góp vào nguồn thu ngân sách của địa phương là trên 1.007 tỷ đồng, chiếm trên 36% tổng thu ngân sách của tỉnh.

Có được những kết quả trên trước hết là do sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự chung sức đồng lòng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc; Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị đã thống nhất, đánh giá các kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời hội nghị cũng đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, thiếu sót trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2022.

Trong năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 488-TB/TU ngày 12/5/2022, thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. Các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch đã được phê duyệt.

Hai là, Phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ba là, Tiếp tục tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tạo đầy đủ hành lang pháp lý thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực của ngành.

Bốn là, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Triển khai xây dựng tài nguyên số, dữ liệu số, chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, phát triển vận hành hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường. Chỉ đạo điều hành về tài nguyên và môi trường, 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản, môi trường, các dự án sử dụng đất sai mục đích, không hiệu quả; tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải tiến phương thức tiếp công dân bảo đảm đúng người, đúng việc, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng.

* Một số hình ảnh của Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023:

Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thái - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Văn Tính - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Thị Thu - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Minh Tơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát động thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục