,

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang (08/6/2004-08/6/2024)

Sáng nay, ngày 08/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang (08/6/2004-08/6/2024).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;

Dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các Ban của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Văn phòng HĐND - Đoàn Đại biểu QH, Văn phòng UBND tỉnh; Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; phòng TN&MT các huyện thành phố; các Hiệp hội trên địa bàn tỉnh.

Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí nguyên Giám đốc Sở qua các thời kỳ; các đồng chí Phó Giám đốc Sở, nguyên Phó Giám đốc Sở qua các thời kỳ. Và toàn thể công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang được thành lập theo Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 08/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công nghiệp - Thủ công nghiệp (nay là Sở Công Thương); Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ). Với nhiệm vụ được giao là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trải qua 20 xây dựng và phát triển với các lần điều chỉnh, thay đổi về cơ cấu tổ chức, đến nay, tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Lãnh đạo Sở và 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ với 212 công chức, viên chức, người lao động.

Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước, thực thi pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, đo đạc bản đồ khí tượng thủy văn, tài nguyên nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của ngành Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ và biểu dương những thành tích mà ngành Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong 20 năm qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị toàn ngành Tài nguyên và môi trường Tuyên Quang bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của các cấp uỷ đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để chủ động tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tích cực, chủ động tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực tài nguyên để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

* Một số hình ảnh của buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang (08/6/2004-08/6/2024):

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục