,

Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2022 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Thông báo số 12/TB-TTKT ngày 13/01/2023 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường: Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục