Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Thực hiện Kế hoạch số 1125/KH-PCS PCCC&CNCH của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, ngày 10/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho công chức, viên chức và Đội phòng cháy chữa cháy của Sở tài nguyên và Môi trường.

* Một số hình ảnh của buổi huấn luyện:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục